Klara Stock Market Adviser AB bistår små- och medelstora entreprenörsdrivna bolag, tillväxtbolag och utvecklingsbolag med ett brett utbud av finansiell och legal rådgivning

Om Klara Stock Market Adviser AB

Klara Stock Market Adviser

Klara Stock Market Adviser är specialiserade på rådgivning till små och medelstora bolag där vi på ett aktivt sätt arbetar närmre våra klienter än vid traditionell rådgivning.

Med lång erfarenhet från bl.a. operativa ledningspositioner, kapitaliseringar, noteringar, styrelsearbete inom flertalet affärsområden möjliggörs en specialanpassad och högkvalitativ rådgivning.

”Klara Stock Market Adviser erbjuder ett brett tjänsteutbud anpassat för tillväxtbolags olika behovsfaser. Vi erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel rådgivning anpassat för varje bolags behov.”

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud anpassat för tillväxtbolags olika behovsfaser

Ekonomistyrning

Corporate Finance

Vår mångåriga erfarenhet och breda specialistkompetens skapar en effektiv hantering av transaktioner med fokus på värdeskapande för våra klienter.

Ekonomistyrning

Finansiering

Klara genomför effektiva och väl anpassade kapitaliseringar och kan bistå vid private placements, pre-IPOs och företrädesemissioner.

Ekonomistyrning

Corporate Governance

Klara kan vara ett stöd till din löpande verksamhet där vi skräddarsyr rutiner och riktlinjer som vid var tid är anpassade till bolagets utveckling och behov.

Ekonomistyrning

IPO readiness

Klara implementerar och hanterar interna rutiner, styrdokument och processer som är anpassade för noterade bolag. Detta så att ni kan fokusera på att driva verksamheten framåt.