Med erfarenhet av bl.a. operativa ledningspositioner, legal rådgivning, kapitaliseringar, noteringar, styrelsearbete samt bolags- och koncernbyggande inom flertalet affärsområden ger vi en specialanpassad och högkvalitativ rådgivning.

”Klara Stock Market Adviser AB utgår från Öresundsregionen men arbetar idag med kunder över hela Skandinavien.”

Om Klara Stock Market Adviser AB

Med lång erfarenhet från bl.a. operativa ledningspositioner, kapitaliseringar, noteringar, styrelsearbete inom flertalet affärsområden möjliggörs en specialanpassad och högkvalitativ rådgivning.

Vår specialistkompetens tillsammans med mångårig erfarenhet från projektledning skapar vi en effektiv rådgivning där man värdesätter ett nära samarbete med en rak och öppen dialog där ni som klient aldrig är en i mängden. Vi är inte främmande för att i ett projekt ta en operativ roll i bolag under en begränsad tid såsom exempelvis projektledare direkt underställd VD eller styrelse. I dessa processer kan vi även utvärdera och hantera legala frågeställningar.

Klara Stock Market Adviser AB


Andreas Sandgren

VD och partner

Utbildad civilekonom och har tidigare under en längre tid arbetat på värdepappersbolag/fondkommission såsom projektledare, ansvarig för Corporate Finance-avdelning och VD. Har från sina olika roller erfarenhet från ett hundratal börsintroduktioner, riktade nyemissioner och företrädesemissioner i tillväxtbolag i olika skeden.

Specialiserad på bolagsrätt och bolagsstyrning samt som rådgivare direkt till styrelser och ledning ex vid noteringar på reglerad marknad samt vid mer komplexa transaktioner såsom utköp från börsen eller lex Asea utdelningar.